одржана је у нашој школи у Силбашу 14.9.2021. Након пребројаних гласова изабрана комисија саопштила је резултате. 59 чланова Наставничког већа дало је мишљење о кандидату у поступку избора директора школе. Кандидат је Катица Гајић, професор српске књижевности и језика.

Print Friendly, PDF & Email
Седница Наставничког већа за избор директора