U cilju jačanja kompetentnosti u našoj školi u Silbašu održan je seminar Ocenjivanje u funkciji efikasnog učenja i saznavanja u nastavi (kataloški broj 422). Na seminaru realizovanom u petak 15.9.2017. godine prisustvovalo je 35 učesnika.

Seminar su realizovali prof. dr Radovan Antonijević, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju;  NatašaNikolić, asistent na Filozofskom fakultetu Univerziteta  u Beogradu, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju.

 

Ošti ciljevi: Razvijanje pedagoških i didaktičko-metodičkih kompetencija nastavnika i stručnih saradnika u oblasti vrednovanja postignuća učenika u nastavi, kao osnove za stvaranje podsticajne klime u nastavi za efikasno učenje.

Specifični ciljevi: Unapređivanje neophodnih pedagoških i didaktičko-metodičkih kompetencija nastavnika za uvođenje različitih inovativnih pristupa u procesu vrednovanja postignuća učenika; Sticanje znanja i kompetencija efikasnog ocenjivanja u skladu sa predviđenim kriterijumima ocenjivanja; Sticanje znanja o karakteristikama postupaka testiranja u nastavi kao sredstva efikasnog ocenjivanja, kao i sticanje kompetencija primene testova znanja u procesu ocenjivanja; Sticanjeneophodnih kompetencija za organizovanje portfolija učenika kao sredstva efikasnog ocenjivanja.

Teme programa: 

(1) Osnove procesa vrednovanja obrazovnog postignuća učenika: Uloga i značaj ocenjivanja; Principi ocenjivanja i  njihova uloga u praksi ocenjivanja; Uloga ciljeva, zadataka i ishoda obrazovanja kao osnove efikasnog ocenjivanja; Motivaciona uloga ocenjivanja u nastavi; Afirmisanje prednosti formativnog ocenjivanja; Uloga standarda postignuća u procesu ocenjivanja. Radionice: Nedoumice i izazovi u procesu ocenjivanja; Modeli povratne informacije o oceni.

(2) Kriterijumi ocenjivanja učenika: Koji se segmenti postignuća učenika vrednuju?; Znanje kao ključni element postignuća učenika (karakteristike nivoa znanja činjenica, razumevanja i znanja primene); Vrednovanje napretka ostvarenog u ovladavanju različitim veštinama; Angažovanje učenika (aktivnosti) i karakteristike njenog vrednovanja; Uloga inicijalnog procenjivanja postignuća učenika; Specifičnosti ocenjivanja u diferenciranoj nastavi. Radionice: Koje se aktivnosti učenika mogu vrednovati? Kako realizovati inicijalno procenjivanje?

(3) Testovi znanja kao sredstvo vrednovanja postignuća učenika; Priroda testa znanja i njegova uloga u procesu ocenjivanja (mogućnosti i ograničenja); Standardizovani i nestandardizovani testovi znanja; Oblici i sadržaj zadataka u testu znanja; Merne karakteristike testa znanja; Teškoće u sastavljanju testa znanja. Radionica: Konstrukcija zadataka za test znanja.

(4) Učenički portfolio kao sredstvo efikasnog ocenjivanja: Šta je sve predmet vrednovanja pomoću učeničkog portfolija?; Modeli organizovanja produkata aktivnosti učenika u portfoliu; Elektronski portfolio učenika (uloga u procesu ocenjivanja, oblici i sadržaji). Radionica: Primeri portfolija učenika iz školske prakse.

  

 

Print Friendly, PDF & Email
RAZVIJAMO SPOSOBNOSTI I VEŠTINE

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

%d bloggers like this: