Промене у начину рада школе донело је ванредно стање које је проглашено 15. марта 2020. године. Током ванредног стања и у нашој школи реализована је настава на даљину. Ученици су пратили едукативне садржаје на РТС-у, а наставници су одржавали редовну комуникацију са ученицима.

Након укидања ванредног стања, у месецу мају као и у месецу јуну у нашој школи реализована су наставничка и одељењска већа.

Print Friendly, PDF & Email
ОНЛАЈН НАСТАВА ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА