Стручно усавршавање за за Стручно веће наставника разредне наставе реализовано је кроз угледни час  „Божићне радости“ (словачки језик са елементима националне културе) реализовано је у уторак 17.12.2019. год. Предавач Јарушка Феркова, проф. словачког језика.

Print Friendly, PDF & Email
БОЖИЋНЕ РАДОСТИ