Osnovna škola                                                                                                  Základná škola

„Braća Novakov“                                                                                               bratov Novakovcov

Kralja Petra Prvog 103                                                                                Kráľa Petra  I. 103

21433 Silbaš                                                                                                     21433 Silbaš

Tel/faks: 021/764-829                                                                                   tel/fax: 021/764-829

Tel: 021/764-302                                                                                                      tel: 021/764 – 302

E mail :osbracanovakov29@mts.rs

 

Print Friendly, PDF & Email