Osnovna škola                                                                              Základná škola

                                             „Braća Novakov“                                                                         bratov Novakovcov

                                       Kralja Petra Prvog 103                                                                 Kráľa Petra  I. 103               

                                               21433 Silbaš                                                                                  21433 Silbaš

                                       Tel/faks: 021/764-829                                                              tel/fax: 021/764-829

                                            Tel: 021/764-302                                                                          tel: 021/764 – 302

E mail :osbracanovakov29@mts.rs

 

Print Friendly, PDF & Email