P R I M E R I   D O B R E   P R A K S E

SOCIJALIZACIJA U MLAĐEM ŠKOLSKOM UZRASTU, Autor Biljana Horvat, prezentaciju možete pogledati ovde:

Ugledni čas čija je tema „Dan planete zemlje“ realizovao je nastavnik Aleksandar Igić sa učenicima VII 3 u Despotovu u sredu 17.4.2019. godine. Ovom stručnom usavršavanju prisustvovali su i članovi stručnog veća prirodno-matematičke grupe predmeta.

PowerPoint Prezentacije možete pogledati ovde:

1. prezentacija dan planete Zemlje

2. prezentacija problemi i rešenja

Pripremu za čas sa ishodima i međupredmetnim kompetencijama možete pogledati ovde:

priprema za čas

Stručno usavršavanje na temu „IKT u nastavi jezika“ za članove stručnog veća društveno-jezičke grupe predmeta realizovala je nastavnica slovačkog jezika Mariena Surova u utorak 16.4.2019. godine. Prezentaciju o Informaciono – komunikacionim tehnologijama u nastavi možete pogledati ovde:

INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE U NASTAVI

PowerPoint Prezentaciju o Lepom ponašanju, autor Biljana Popov pogledajte OVDE:

PowerPoint Prezentacija Projektne nastave, autor Svetlana Hajrović:

ANTIČKA GRČKA

PowerPoint Prezentacija Projektne nastave uz upotrebu informacionih tehnologija:

Moja ulica nosi ime

PowerPoint Prezentacija o bontonu u školi na slovačkom jeziku:

SLUSNE SPRAVANIE – Bonton v skole

Mirjana Radivojkov-Lukić –

Muzička kultura u korelaciji sa ostalim predmetima (PowerPoint)

Miroslav Hložan –

*Tablica množenja za drugi razred (PowerPoint)

*Razlomci za četvrti razred (PowerPoint)

Miroslav Hložan –

*Istorija Srbije za četvrti razred (Prezi)

*Razlomci za četvrti razred (Prezi)

Jaruška Ferkova –

*Modlitba Pánova a kráľovstvo Božie

ugledni čas 5. razred

Nataša Abadžić i Radmila Vještica –

*Medijska pismenost

Tema: Proleće

Print Friendly, PDF & Email