Презентација ССШ „Радивој Увалић“ Бачка Паланка

        У уторак 10. априла 2018. године одељења осмих разреда у Силбашу и Деспотову су посетили наставници из ССШ „Радивој Увалић“ Бачка Паланка. Тема њиховог доласка – посете је била презентација школе, упознавање ученика са образовним профилима

ПРОМЕНА СМЕНА РАЗРЕДНЕ И ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

Обавештење за ученике и раднике школе: Промена смена у Силбашу и Деспотову  је  05.03.2018. године,  преподневну смену похађају ученици од првог до четвртог разреда,       а поподневну од 13,00 часова  ученици од петог до осмог разреда. Смене се мењају недељно.

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

ЛОЖАЧ Ритупер Слободан – 3. степен-ткач   ЛОЖАЧ,ПОМОЋНИ РАДНИК Илин Тодор – основна школа Торовић Жељко – електро техничар   ДОМАР Кнежевић Владимир – машински техничар   ПОМОЋНИ РАДНИЦИ Беличко Снежана – 3. степен-ткач Оливер Данијела – основна школа Митровић

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК Милосављев Марија – професор српске књижевности и језика одељенски старешина VII-3 БИОГРАФИЈА http://www.doyoubuzz.com/marija-m   Вуковић Радимирка – професор српско-хрватског језика и историје југословенске књижевности одељенски старешина VI-1   Гајић Катица  – професор српске књижевности и језика одељенски старешина

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Хложан Мирослав – професор разредне наставе одељенски старешина I-1 и  III-1   Пандуров Милана – професор разредне наставе одељенски старешина  I-2   Абаџић Наташа – професор разредне наставе одељенски старешина  I-3   Пејак Милован – професор разредне наставе одељенски старешина

ВАСПИТАЧИ

Медоварски Мирослава – васпитач у предшколском васпитању и образовању   Пап-Лазаров Даниела – професор разредне наставе и васпитач у предшколском васпитању и образовању   Туторов Весна – струковни васпитач педагошке науке   Пајић Светлана- струковни васпитач педагошке науке