НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК Милосављев Марија – професор српске књижевности и језика одељенски старешина VII-3 БИОГРАФИЈА http://www.doyoubuzz.com/marija-m   Вуковић Радимирка – професор српско-хрватског језика и историје југословенске књижевности одељенски старешина VI-1   Гајић Катица  – професор српске књижевности и језика одељенски старешина

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Хложан Мирослав – професор разредне наставе одељенски старешина I-1 и  III-1   Пандуров Милана – професор разредне наставе одељенски старешина  I-2   Абаџић Наташа – професор разредне наставе одељенски старешина  I-3   Пејак Милован – професор разредне наставе одељенски старешина

ВАСПИТАЧИ

Медоварски Мирослава – васпитач у предшколском васпитању и образовању   Пап-Лазаров Даниела – професор разредне наставе и васпитач у предшколском васпитању и образовању   Туторов Весна – струковни васпитач педагошке науке   Пајић Светлана- струковни васпитач педагошке науке

ПЕДАГОГ

Рајка Чабрило – професор педагогије БИОГРАФИЈА   ОСНОВНИ ПОДАЦИ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: РАЈКА ЧАБРИЛО РОЂЕНА: 30.6.1961. АДРЕСА: Нови Сад, Хаџи Рувимова 27. ПОСЛЕДЊИ НИВО ОБРАЗОВАЊА: ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ – НОВИ САД, смер: ПЕДАГОГИЈА (професор педагогије) РАДНИ ОДНОС: заснован од 15.9.1986. на

Измена полагања завршног испита за осмаке

Садашњи и будући осмаци моћи ће да понесу из школе највише 60 поена, док ће на завршном испиту бити у прилици да освоје још максимално 40. Нов начин бодовања потврдила је за „Блиц“ помоћница министра просвете за предшколско и основно

ЕДУКАЦИЈА УЧЕНИКА ИЗ ОБЛАСТИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ – ПРОНАЂИ СВОЈ ПУТ

За време одмора ученика предметне наставе (16.-17.1.2017.) педагог Рајка Чабрило презентује образовне профиле како би ученици што раније пронашли прави пут до избора занимања. Ученици су позвани да постојеће презентације дограде – обликују на креативнији начин него што су то