ODELJENJSKA OLIMPIJADA

Odeljenska olimpijada je održana 27. aprila 2018. godine u našoj školi u Silbašu, učestvovali su učenici od prvog do osmog razreda. U prvom delu kviza je učestvovalo 6 grupa takmičara  koje su činili mlađi učenici od prvog do četvrtog razreda, a u drugom  delu  5 grupa takmičara od petog do osmog razreda.

 

Timovi u prvom delu kviza:

1: Nikola Pašin, Nina Uglješić, Mirsad Haksalić, Mila Glidžić i Anđela Uglješić.

2: Anja Beljička, Stevan Gajić, Vojislav Milić, Nikolina Šarac i Nemanja Grbić.

3: Stefan Šušnica, Nemanja Nikolić, Ana Cinocki i Jana Fabok.

4: Dalibor Leporis, Branislava Ušjak, Borislav Đurić i Milica Grujić.

5: David Predojević, Andrej Čobrda, Danica Gavrilov i Aleksandra Galamboš.

6: Aleksandar Žabaljac, Uroš Laćarak, Milica Gajić, Stevan Ubavin i oni su ujedno i bili pobednička ekipa na takmičenju.

 

U drugom delu kviza je bilo pet timova:

1: Miloš Panin, Ognjen Grujić, Dušanka Pajić i Helena Babić.

2: Milica Vidosavljević, Marija Marjanović, Ines Torda i Nikola Lukić.

3: Mirjana Popov, Kristina Hložan, Ivan Ničić i Nikola Đokić.

4: Dunja Novakov, Nikola Novakov, Lana Malić i Sara Oliver.

5: Bojana Zarupski, Uroš Augustinov,Milica Mrđanov i Teodora Vidosavljević.

Tim 2 je pobedio u kategoriji učenika od petog do osmog razreda.

      

BIBLIJSKA OLIMPIJADA

Na takmičenju iz evangeličke veronauke  Biblijska olimpijada koje je održano u subotu 21.4.2018. godine u OŠ „15. oktobar“ u Pivnicama učestovale su tri naše učenice:

 1. Tamara Hložan (VI 1)
 2. Marina Matuš (VI 2)
 3. Valentina Beljička (VII 1)

U kategoriji 5. i 6. razreda prvo mesto osvojila je Tamara Hložan. Zahvaljujući njenom uspehu, naša škola biće domaćin Biblijske olimpijade u narednoj školskoj godini, a olimpijsku baklju preuzela je veroučiteljica Jaruška Ferkova.

    

INTEGRATIVNA NASTAVA U PRVOM RAZREDU

Stručno veće za razrednu nastavu  je u petak 27.4.2018. u našoj školi u Despotovu realizovalo stručno usavršavanje – ugledni čas –  Integrativna nastava u prvom razredu.

Tema o proleću bila je inspiracija za ugledni čas koji je  održao učitelj Milovan Pejak sa svojim učenicima – prvacima.  Putem integracije sadržaja iz srpskog jezika, matematike i sveta oko nas na veoma zanimljiv način obradili su prolećnu temu, a učenici su proširili svoja znanja o ovom godišnjem dobu.

         

 

 

MOBILNI PLANETARIJUM

U našoj školi je u sali za fizičko vaspitanje bio postavljen mobilni planetarijum (24.4.2018.) u organizaciji astronomskog društva „Magelanov oblak“ iz Beograda.

Bila je to prilika da učenici čuju zanimljivu priču o zvezdanom nebu, kao i da posmatraju zvezde koje su se kretale kupolom planetarija.

   

SAJAM OBRAZOVANJA

Dragi naši osmaci,

Obaveštavamo Vas da će Sajam obrazovanja i predstavljanje srednjih škola biti organizovan u OŠ „Vuk Karadžić“ u Bačkoj Palanci, u petak 27.4.2018. godine u 17 časova. Pozivamo učenike VIII razreda i njihove roditelje da posete Sajam i upoznaju se sa ponudom obrazovnih profila škola iz Bačke Palanke i Novog Sada.

MORALNI UTICAJI NA RAZVOJ LIČNOSTI DETETA

U našoj školi održano je stručno usavršavanje na temu „Moralni uticaji na razvoj ličnosti“. Prisustvovali su svi nastavnici Stručnog veća za razrednu nastavu uključijući direktora škole kao i stručni saradnici – pedagog i psiholog škole.

Osnovni cilj je utvrđivanje koji sve faktori utiču na moralni razvoj ličnosti deteta. Poznato je da na moralni razvoj ličnosti utiče svakako porodica ali i mnogi faktori iz sredine (obrazovno-vaspitne ustanove, sredstva informisanja, društvene mreže…). Shodno tome, u školi je izvršeno istraživanje tri aspekta uticaja na moralni razvoj ličnosti deteta:

 • uticaj porodice;
 • uticaj škole kao obrazovno-vaspitne institucije kroz prizmu verske nastave;
 • uticaj raznih društvenih mreža (fejsbuka, instagrama, tvitera…).

U istraživanju uticaja porodice na moralni razvoj ličnosti učestvovalo je 37 učenika naše škole uzrasta 9-11. godina (treći i četvrti razred). Učenici su odgovarali na osam pitanja koja se odnose na sistem moralnih vrednosti u porodici. Istakla bih da rezultati očekivano pokazuju izuzetan uticaj roditelja na moralno uzrastanje  i usmerivanje dece. Rezultati anketiranja učenika pokazali su da  u većini porodica postoji izgrađen sistem moralnih vrednosti. U prilog tome govore činjenice da 72,97%  učenika se trude da kod kuće uvek poslušaju svoje roditelje i to čine upravo iz ljubavi prema svojim roditeljima ali i zato što žele da ih poslušaju po svojoj slobodnoj volji. Skoro polovina učenika (43,24% ispitanika) izjasnilo se da nikada ne koriste ružne reči, a oni koji to nažalost čine, to čine ugledajući se na svoje roditelje. Manji udeo ispitanika ružne i neprimerene reči koriste iz navike.

Drugi aspekt istraživanja se odnosi na ispitivanje uloge škole kao obrazovno-vaspitne institucije u razvoju sistema moralnih vrednosti kroz prizmu verske nastave. Istraživanje je obavljeno u vidu ankete u kojoj je učestvovalo 41 učenik uzrasta 13-14. godina (sedmi i osmi razred). Ovaj uzrast učenika je odabran iz razloga što se očekuje da su se u periodu od početka školovanja izgradili u veri i da u tom kontekstu imaju izgrađena određena ubeđenja i stavove o životu, više nego što je to slučaj sa učenicima mlađeg uzrasta. Pitanja su osmišljenja na način da deca odgovaraju u vezi situacija iz svakodnevnog života s tim da su u pitanja bile protkane božije zapovesti tačnije poslednjih šest zapovesti koje govore o odnosu čoveka prema bližnjima svojim, a koje se izučavaju na časovima verske nastave. Rezultati su nedvosmisleno pokazali da škola a naročito verska nastava imaju izuzetno veliki uticaj na razvoj moralnih vrednosti učenika, obzirom da je učenicima izuzetno bitna ljubav i podrška roditelja u svakoj životnoj situaciji, a s druge strane i deca su ta koja ukazuju i dele ljubav i nesebičnu pomoć svojim roditeljima. Takođe, rezultati pokazuju da je većina učenika izgradilo stav o ljubomori kao nečemu što treba izbegavati i boriti se da se ne poklekne razvoju ljubomore obzirom da je svaki čovek stvoren kao ličnost i treba mu pristupiti s ljubavlju, treba mu pomoći a ne odmagati.

Treći aspekt istraživanja odnosi se na ispitivanje uloge društvenih mreža na sistem moralnih vrednosti. Takođe, u ovoj anketi učestvovali su učenici sedmog i osmog razreda što je bilo najprimerenije istraživanju.  Očekivano 99% učenika koristi neki vid društvenih mera. Rezultati su pokazali da postoji uticaj društvenih mreža na sistem moralnih vrednosti ali je on znatno manjeg obima od uticaja porodice i škole.  Većina učenika (80,49% ispitanika) poštuje sistem vrednosti koje su im usadili njihovi roditelji  odnosno poštuju ih i na društvenim mrežama a manji procenat učenika da sistem moralnih vrednosti iz svakodnevnog života ne važi na društvenim mrežama jer su, po njihovom mišljenju, društvene mreže odvojene od života u stvarnosti.  Pojedini učenici, doduše u manjem procentu, koriste pseudonim kako bih iskazali svoje pravo mišljenje obzirom da ne žele da se sazna njihov pravi identitet i kako ne bi snosili posledice.

Kao konačni zaključak istraživanja navela bih da su mnogobrojni uticaji koji utiču na razvoj moralnih vrednosti ličnosti deteta ali svakako je najvažniji i nemerljivi značaj porodice obzirom da dete u porodici stiče prva iskustva iz društvenih odnosa i upoznaje od svojih roditelja osnovne moralne vrednosti (jer je porodica mala Crkva). Škola je sledeća karika u lancu izgradnje moralnih vrednosti, posle porodice najviše vrši dogradnju moralnih osobina izgrađenih u porodici  i osnovni zadatak svih nas koji radimo sa decom je upravo da ih usmerimo na pravi put a to je put moralnih vrednosti i nesebične ljubavi prema bližnjima.

Stanislava  Temerinac

veroučitelj

         ANKETA – uticaj verske nastave na razvoj moralnih vrednosti

 1. Da li vam je u svakoj situaciji bitno da vas roditelji/staratelji podržavaju:
 2. uvek;
 3. ponekad;
 4. nikad.
 5. Kada vas roditelji/staratelji kritikuju zbog nekog postupka, kako reagujete:
 6. smireno i pažljivo ih saslušam;
 7. raspravljam se sa njima;
 8. ne zanima me njihovo mišljenje, uvek radim po svome.
 9. Da li je opravdano izvršiti krađu:
 10. da;
 11. ne;
 12. ponekad.
 13. U slučaju neslaganja roditelja, kako bi postupio/la:
 14. podržao/la bih samo jednog roditelja;
 15. ne bih se mešao/la u njihov odnos;
 16. pokušao/la bih da pomirim svoje roditelje.
 17. Da li je abortus moralno opravdan:
 18. da, jer svako ima pravo na svoj izbor i odluku;
 19. ne, jer je to pogrešno odluka.
 20. Kako reaguješ u situaciji kada si ljubomoran/a na nekoga:
 21. prestaneš da komuniciraš sa njim;
 22. impulsivno reaguješ;
 23. u srcu svom si ljut/a a ne pokazuješ to javno;
 24. nisam ljubomoran/a na druga ili drugaricu.
 25. Da li nekada govoriš neistinu:
 26. ponekad ;
 27. uvek govorim istinu;
 28. često govorim neistinu.
 29. Ako si na prethodno pitanje odgovorio/la sa ponekad ili često govorim neistinu, odgovori na pitanje Zašto pribegavaš neistinama?
 30. iz šale;
 31. nesvesno iz navike;
 32. svesno i namerno.

 

Hvala na odgovorima!

 

ANKETA – uticaj porodice na razvoj moralnih vrednosti

 1. Da li kod kuće poslušaš roditelje/staratelja:
 2. uvek;
 3. nikad;
 4. ponekad.
 5. Više slušam:
 6. tatu;
 7. mamu;
 8. oboje podjednako.
 9. Roditelje/staratelja poslušam zato što:
 10. volim svoje roditelje/staratelje i želim da ih poslušam;
 11. bojim se da me roditelji/staratelji ne kazne zbog neposlušnosti.
 12. Kada pogrešim:
 13. roditelji/staratelji mi objasne zašto je pogrešno moje ponašanje;
 14. ništa mi ne objašnjavaju i ne pitaju me već me odmah kazne.
 15. Ako se posvađam sa bratom ili sestrom:
 16. roditelji/staratelji odmah prekidaju raspravu i rešavaju problem;
 17. roditelji/staratelji ne reaguju na raspravu.
 18. Ponekad koristim ružne reči:
 19. iz navike;
 20. zato što to rade i moji roditelji/staratelji;
 21. nikad ne govorim ružne reči obzirom da je to nepristojno.
 22. Uvek se ugledam i ponašam:
 23. pristojno jer su me tako naučili roditelji/staratelji;
 24. pristojno u prisustvu roditelja/staratelja, a kako ja želim kada nisu prisutni roditelji/staratelji;
 25. uvek na isti način kako se ponašaju moji roditelji/staratelji.
 26. U tvojoj porodici postoje tačno utvrđena pravila ponašanja koja se moraju poštovati uvek:
 27. da;
 28. ne;
 29. pravila se menjaju u zavisnosti od situacije i ko je prisutan u kući.

HVALA NA ODGOVORIMA!

 

ANKETA – uticaj društvenih mreža na moralni razvoj ličnosti

 1. Koje društvene mreže koristiš?
 2. Fejsbuk;
 3. Tviter;
 4. Mesindžer;
 5. Instagram;
 6. Ne koristim.
 7. Na internetu koristim uvek:
 8. pravo ime;
 9. pseudonim;
 10. i jedno i drugo.
 11. Pseudonim koristim:
 12. kako bi mogao/la uvek slobodno da kažem svoje mišljenje bez straha i osude drugih;
 13. kako bi zaštitio/la svoj identitet.
 14. Pravo ime koristim:
 15. jer uvek govorim istinu;
 16. jer uvek volim da svi čuju moje mišljenje i stavove.
 17. Na društvenim mrežama objavljujem:
 18. uvek pristojne slike i fotografije obzirom da mi je stalo do mišljenja porodice i okoline;
 19. postavljam slike i fotografije koje ja želim jer mi nije stalo do mišljenja drugih;
 20. u zavisnosti od situacije.
 21. Da li koristiš neprimerene reči i psovke na društvenim mrežama:
 22. ne;
 23. uvek;
 24. kako kad, u zavisnosti od situacije i okruženja.
 25. Da li izgrađene principe, stavove i pravila ponašanja uvek poštuješ na internetu:
 26. uvek;
 27. ponekad u zavisnosti od situacije;
 28. ne, jer je jedno internet a drugo svakodnevni život.

HVALA NA ODGOVORIMA!

PRIPREMA ZA POČETNO PISANJE

Stručno veće vaspitača održalo je u petak 20.4.2018. u našoj školi u Despotovu stručno usavršavanje čija je tema Priprema za početno čitanje.

Sa polaznicima PPP ugledni čas je realizovala vaspitačica Daniela Pap Lazarov. U svetu igara pokazali su kakav je put od glasa do slova i kako se uz brojne kreativne segmente slova veoma lako mogu naučiti.

              

 

 

VREDAN POKLON

Na sednici Nastavničkog veća, održanoj 19. aprila 2018. godine direktor škole Đoka Milić zahvalio se koleginici Snežani Popović za izuzetno zalaganje, nesebičnu pomoć i strpljenje pri uvođenju Es Dnevnika u profesionalni život naše škole.