ŠKOLSKA TAKMIČENJA 2019/20

PREDMET KOMISIJA DATUM I MESTO ODRŽAVANJA ŠKOLSKOG TAKMIČENJA NIVOI TAKMIČENJA KALENDAR ODRŽAVANJA TAKMIČENJA
SRPSKI JEZIK     Dušanka Janjić Marija Milosavljev Radimirka Vuković Kaća Gajić SRPSKI JEZIK Do kraja februara – upisati datum Obavestiti direktora i pedagoga Učionica VI-2 14-15 časova školski do kraja februara 2020.
opštinski 21.3.2020.
okružni 25.4.2020.
republički 30.5.2020 ‒  OŠ „Vukova spomen škola”, Tršić
KNJIŽEVNA OLIMPIJADA Do kraja februara – upisati datum Obavestiti direktora i pedagoga Učionica VI-2 14-15 časova školski do kraja februara 2020.
opštinski 7.3.2020.
okružni 4.4.2020. 
republički 23.5.2020 ‒  „Karlovačka gimnazija”, Sremski Karlovci
SRPSKI JEZIK KAO NEMATERNJI Radimirka Vuković Kaća Gajić Do polovine marta – upisati datum Obavestiti direktora i pedagoga Učionica VI-2 14-15 časova školski do polovine marta 2020.
okružni 29.3.2020.
  republički   26.4.2020.
RECITATORI (Pesniče naroda mog) Dušanka Janjić Marija Milosavljev Gorana Štrbac Radmila Vještica Prva nedelja marta ? – upisati datum Obavestiti direktora i pedagoga Učionica VI-2 14-15 časova   Proveriti termine
SLOVAČKI JEZIK Marjena Surovi Miroslav Hložan Jarmila Križan Jaruška Ferkova Do polovine marta – upisati datum Obavestiti direktora i pedagoga Učionica VI-2 14-15 časova školski do polovine marta 2020.
okružni 25.4.2020.
republički 30.5.2020.
STRANI JEZIK – ruski   Marina Keravica Do polovine februara školsko ? – upisati datum Obavestiti direktora i pedagoga Učionica VI-2 14-15 časova opštinski 22.2.2020 ‒ ruski jezik
okružni 14.3.2020 ‒ ruski jezik
republički 24.5.2020 ‒ ruski jezik
STRANI JEZIK – engleski Aleksandra Pulisak Ivana Vučić Dragana Vasić   Do polovine februara školsko? – upisati datum Obavestiti direktora i pedagoga Učionica VI-2 14-15 časova opštinski 23.2.2019 ‒  engleski jezik
okružni 15.3.2020 – engleski jezik
republički 24.5.2020 ‒ engleski jezik
ISTORIJA Svetlana Hajrović Guba Gabrijela Đoka Milić Do kraja februara školsko? – upisati datum Obavestiti direktora i pedagoga Učionica VI-2 14-15 časova opštinski 15.3.2020.
okružni 5.4.2020.
republički 26.4.2020.
GEOGRAFIJA Biserka Spasojević Pavle Blatnjicki Đoka Milić U februaru – upisati datum Obavestiti direktora i pedagoga Učionica VI-2 14-15 časova opštinski 22.3.2020.
okružni 26.4.2020.
republički 23.5.2020 ‒ OŠ „Prva osnovna škola”,  Valjevo
MATEMATIKA „Misliša” (I‒VIII razred) Zdravko Pandurov Vladimir Golub Aleksandra Pandurov Milanka Đurica Biljana Horvat Jarmila Križan Radmila Vještica Učitelji 12.3.2020. Učionica VI-2 ili u staroj sali za fizičko 12-13.30 časova osnovni nivo  (okružni) 12.3.2020.  ( u školama)
republičko finale 26.4.2020.
2. nivo: osnovni (okružni) 18.10.2019.  (dopisno)
3. nivo: republičko finale 17.11.2019 ‒ Beograd. (pismeno i usmeno)
MATEMATIKA Državno takmičenje učenika osnovnih škola Zdravko Pandurov Vladimir Golub Aleksandra Pandurov Milanka Đurica Biljana Horvat Jarmila Križan Radmila Vještica Učitelji Školski i opštinski nivo-realizovano školski Realizovano 7.11.2019.
opštinski Realizovano 7.12.2019.
okružni 7.3.2020.
republički 4.4.2020.
MATEMATIKA Kengur bez granica – međunarodna matematička smotra Zdravko Pandurov Vladimir Golub Aleksandra Pandurov Učitelji 3. I 4.  razreda Proveriti    
FIZIKA Jasmina Popović Početak februara? – upisati datum Obavestiti direktora i pedagoga Kabinet od 14-15 časova školski do 20.2.2020.
opštinski 23.2.2020.
okružni 14.3.2020.
republički 25.4.2020.
HEMIJA Biljana Maljković Ilić Do 21. februara – upisati datum Obavestiti direktora i pedagoga Kabinet 14-15 časova školski do 21.2.2020.
opštinski 1.3.2020.
okružni 5.4.2020.
republički 22‒24.5.2020 ‒ Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
BIOLOGIJA Velizar Leković Marija Jošanov Biljana Maljković Ilić 10.-23.02. – upisati datum Obavestiti direktora i pedagoga Učionica VI-2 14-15 časova školski 10‒23.2.2020.
opštinski 15.3.2020. u 13 časova
okružni 25.4.2020. u 12 časova
republički 30.5.2020. u 12 časova – Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 3
Tehničko obrazovanje „Šta znaš o saobraćaju“ Aleksandar Igić Marina Dobrić Do 31.03.2020. Upisati datum Obavestiti direktora i pedagoga Sportski teren školski do 31.3.2020.
opštinski 25.4.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
okružni 9.5.2020.
republički 22‒23.5.2020.
INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Državno takmičenje učenika osnovnih škola iz računarstva Snežana Popović Aleksandar Igić U februaru? Upisati datum Obavestiti direktora i pedagoga Kabinet informatike Opštinski 22.2.2020.
Okružni 22.3.2020.
Republički 26.4.2020.
FIZIČKO VASPITANJE RTS kros Miloš Spasojević Milkica Lučić Maj 2020.? Upisati datum Obavestiti direktora i pedagoga Stadion u Silbašu, Despotovu i Paragama  

Pripremna nastava osmih razreda za završni ispit

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE ZAVRŠNOG ISPITA ZA UČENIKE VIII RAZREDA

Predmeti, realizatori i broj časova

Nastavni predmet Broj časova do juna Broj časova u junu
Srpski jezik 20 10
Slovački jezik 20 10
Matematika 20 10
Istorija 9 6
Geografija 9 6
Biologija 9 6
Fizika 9 6
Hemija 9 6
Realizator Broj časova pripremne nastave
Radimirka Vuković 30
Marija Milosavljev 30
Marjena Surovi 30
Aleksandra Pandurov 30
Vladimir Golub 30
Svetlana Hajrović 15
Biserka Spasojević 15
Velizar Leković 15
Jasmina Popović 15
Biljana MaljkovićIlić 15

Plan pripremne nastave za polaganje završnog ispita za učenike VIII razred

predmet februar mart april maj jun
maternji jezik 20 *4 *8   VIII-1: prepodne 6. čas; popodne  pretčas četvrtak (12,00)   VIII-2 prepodne ponedeljak 7. čas; popodne  četvrtak pretčas (12,00)   VIII-3 utorak 7. čas, petak 7. čas popodne pretčas utorak dvočas *4   VIII-1 prepodne 6. čas; popodne  pretčas četvrtak (12,00)   VIII-2 prepodne ponedeljak 7. čas; popodne  četvrtak pretčas (12,00)   VIII-3 utorak 7. čas popodne  pretčas utorak pretčas   4   VIII-1 prepodne 6. čas; popodne  pretčas četvrtak (12,00)   VIII-2 prepodne ponedeljak 7. čas; popodne  četvrtak pretčas (12,00)   VIII-3 utorak 7. čas popodne pretčas utorak   Prema rasporedu časova 5 časova h2
matematika 20   VIII-1 15 časova ponedeljak   VIII-2 sreda 7. čas   VIII-3
petak 7. čas/petak pretčas
  VIII-1 15 časova ponedeljak   VIII-2 sreda 7. čas     VIII-3
petak 7. čas/ petak pretčas  
  VIII-1 15 časova ponedeljak   VIII-2 sreda 7. čas     VIII-3
petak 7. čas/ petak pretčas  
  VIII-1 15 časova ponedeljak   VIII-2 sreda 7. čas     VIII-3
petak 7. čas/ petak pretčas  
Prema rasporedučasova 5 časova h2  
hemija 9   VIII-1 Petak: 6. čas   VIII-2 Petak: 6.čas   VIII-3 Četvrtak: pretčas VIII-1 Petak: 6. čas   VIII-2 Petak: 6. čas   VIII-3 Četvrtak: pretčas VIII-1 Petak: 6. čas   VIII-2 Petak: 6. čas   VIII-3 Četvrtak: pretčas Prema rasporedu časova  6 časova (2 po odeljenju)
fizika 9   VIII-1 pretčas sreda   VIII-2 7. čas sreda   VIII-3 pretčas utorak VIII-1 pretčas sreda   VIII-2 7. čas sreda   VIII-3 pretčas utorak VIII-1 pretčas sreda   VIII-2 7. čas sreda   VIII-3 pretčas utorak Prema rasporedu časova   6 časova (2 po odeljenju)
biologija 9   VIII-1 petak: 7. čas   VIII-2 utorak: 7. čas   VIII-3 ponedeljak: 7. čas VIII-1 petak: 7. čas   VIII-2 utorak: 7. čas   VIII-3 ponedeljak: 7. čas VIII-1 petak: 7. čas   VIII-2 utorak: 7. čas   VIII-3 ponedeljak: 7. čas Prema rasporedu časova     6 časova (2 po odeljenju)
istorija 9   VIII-1 petak:pretčas   VIII-2 petak:pretčas   VIII-3 sreda:pretčas VIII-1 petak: pretčas   VIII-2 petak: pretčas   VIII-3 sreda: pretčas VIII-1 petak: pretčas   VIII-2 petak: pretčas   VIII-3 sreda: pretčas Prema rasporedu časova   6 časova (2 po odeljenju)
geografija 9   VIII-1 i VIII-2   ponedeljak:    7. čas   VIII-3 utorak:7. čas VIII-1 i VIII-2   ponedeljak:    7. čas   VIII-3 utorak: 7. čas VIII-1 i VIII-2   ponedeljak:    7. čas   VIII-3 utorak: 7. čas Prema rasporedu časova   6 časova (2 po odeljenju)

POČETAK DRUGOG POLUGODIŠTA

U sredu 15. januara 2020.g. počinje drugo polugodište školske 2019/2020.g.

Prvu smenu od 7.30 časova pohađaju učenici od 5-8 razreda u Despotovu i Silbašu;
– Druga smena počinje sa radom od 13.30 časova, a pohađaju je učenici od 1-4 razreda u Despotovu i Silbašu;
– Škola u Paragama počinje sa radom od 7.30 časova za učenike 3-4 razreda, a nastava za 1 i 2 razred počinje od 12.00 časova.
Pripremna predškolska grupa u Despotovu počinje sa radom od 8.00 časova.
U Silbašu pripremna predškolska grupa na srpskom jeziku počinje od 8.00 časova, a grupa na slovačkom jeziku od 13 časova.
Pripremna predškolska grupa u Paragama počinje sa radom od 8.00 časova.
Učenicima i radnicima škole želimo sretan početak drugog polugodišta!!!

U Silbašu, direktor
januar 2020.g. Đoka Milić,profesor